Top

Uvažujete, že si necháte interiér svojho vysnívaného bytu alebo rodinného domu navrhnúť interiérovými dizajnérmi v dizajnovom štúdiu, no neviete, čo od tejto spolupráce očakávať? V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme, ako pracujeme my. 

1. Spoznáme vaše potreby a túžby

Kľúčom k vysnívanému interiéru je dokonalé spoznanie každodenných potrieb klientov. Klienti nám často nedokážu povedať, čo potrebujú, no na druhej strane vedia, čo si želajú. Predstavy o ich dokonalom byte alebo rodinnom dome sú však nejasné.

Našou úlohou ako dizajnového štúdia je stať sa akýmsi vyšetrovateľom. V úvode spolupráce vedieme s klientmi príjemný rozhovor a zisťujeme od nich informácie týkajúce sa ich životného štýlu, potrieb, túžob a želaní. Čím viac informácií získame, o to viac bude vizualizácia aj realizácia interiéru spĺňať predstavy klienta.

2. Pripravíme prvý vizuálny návrh

Po úvodnom rozhovore si ujasníme potreby a túžby klienta a pripravíme prvý vizuálny návrh, ktorý si prejdeme s klientom v otvorenej diskusii. V tomto momente má klient príležitosť pripomienkovať návrh.

Naším cieľom je vytvoriť návrh interiéru, ktorý je nielen praktický, ale spĺňa aj predstavy klienta. Funkčnosť interiéru je však na prvom mieste. Z tohto dôvodu zapracujeme do vizuálnych návrhov pripomienky klienta, ktoré neobmedzujú funkčnosť interiéru. Klientovi zároveň vysvetlíme, prečo nie je vhodné brať do úvahy niektoré z jeho návrhov.

3. Prezentujeme realizačný projekt

Dostávame sa do jednej z najdôležitejších fáz, v ktorej odprezentujeme klientovi realizačný projekt.

Prezentácia sa skladá z podrobnej špecifikácie a rozkreslenia všetkých potrebných položiek pre realizáciu. Ide o konkretizáciu návrhu interiéru, ktorý sme pripravili v predchádzajúcich bodoch.

Vďaka prezentácii realizačného projektu klient získa konkrétnu predstavu o tom, čo všetko bude potrebné k tomu, aby sa náš interiérový návrh (čo najvernejšie) pretavil do fyzickej podoby.

4. Poskytujeme aj koordináciu realizácie

Dostávame sa do finále. Cieľom realizačnej časti je dať nášmu pripravenému návrhu fyzickú podobu, vytvoriť vizuálne príťažlivý interiér, ktorý spĺňa potreby a predstavy klienta.

Klient má dve možnosti: buď využije naše služby, teda realizáciu budeme koordinovať my, alebo bude interiér realizovať vo vlastnej réžii.

  • Ak sme v projekte koordinátormi realizácie, dohliadneme na dodávateľov, termíny a použité materiály. V tomto prípade ručíme za to, že zrealizovaný interiér sa neodkloní od návrhu po vizuálnej ani materiálnej stránke.
  • Ak sa klient rozhodne realizovať interiér vo vlastnej réžii, odovzdáme mu tzv. mood board, kde budú uvedené všetky typové prvky s odkazmi na dodávateľov.

Ide o veľmi náročnú časť, a preto chceme odbremeniť našich klientov od koordinácie, aby sa mohli venovať dôležitejším veciam. Z tohto dôvodu odporúčame ponechať koordináciu na nás.

Záver

Snívate o dokonalom bývaní? Dizajnové štúdio zhmotní vaše predstavy o funkčnom, oku lahodiacom interiéri: pripraví návrh interiéru, zapracuje vaše pripomienky a postará sa aj o realizačnú časť (koordináciu dodávateľov, dohľad nad termínmi a použitými materiálmi).

Radi vám pomôžeme navrhnúť a zrealizovať vysnívaný interiér rodinného domu alebo bytu.

Potrebujete pomôcť s návrhom a realizáciou interiéru?